Stay up to date with the Ring of Gullion

Sign up to ensure that you don't miss out on any Ring of Gullion news and events!

Book Event

Winter Solstice Festival – Cairn Illumination Hike

Winter Solstice Festival – Cairn Illumination Hike

Siúlóid Treoraithe ar Ghrianstad an Gheimhridh
Féile Ghrianstad an Gheimhridh – Siúlóid go Tí na Caillí Béarra

Ní mór áit a chur in áirithe mar go mbíonn éileamh mór ar an tSiúlóid seo.

Is é an tuama pasáiste ar bharr Shliabh gCuillinn an ceann is airde in Éirinn. Tugtar Tí na Caillí Béarra air sna bólaí seo. Gach bliain le linn Ghrianstad an Gheimhridh, lasann solas luí na gréine an seomra taobh istigh den tuama pasáiste. Tógadh séadchomhartha na Clochaoise úire seo am éigin idir 4,000RC agus 2,500RC, timpeall is 6,000 bliain ó shin de réir dealraimh. Fágann sé sin go bhfuil sé 3,000 bliain níos sine ná an Phirimid Mhór i nGiza san Éigipt agus chóir a bheith 4,000 bliain níos aosta ná Stonehenge Shasana! Nó ar an chomhaois leo ar a laghad…

Le linn Grianstad an Gheimhridh bíonn conáir chúng an tuama i líne dhireach le cúrsaí na gréine. Is iontach an dóigh a ghealann an ghrian ceann an tseomra i rith an ama seo. Beidh ceithre chinn de shiúlóidí treoirithe go mullach Shliabh gCuillinn á n-eagrú againn ar 19ú, 20ú, 21ú agus 22ú Nollaig 2015. Is é Dermot Somers a bheas ann Domhnach 21 Nollaig 2015 chun siúlóid i nGaeilge ar Ghrianstad an Gheimhridh a threorú.

Tabhair faoi deara go mbeidh sé fíor-thábhachtach éadaí cuí agus buataisí láidre a chaitheamh amuigh ar fhairsinge an tsléibhe sa dúluachair. Is minic a bhíonn cosáin shléibhe sleamhain go leor agus iad fliuch báite agus thig leat a bheith cinnte go mbeidh fuireach fada feanntach romhainn fosta. Moltar tóirse a thabhairt leat cionn is go mbeidh muid ag teacht anuas le coineascar, tóirse cinn an rud is fóirsteanaí sa dóigh is go mbeidh an dá lámh saor agat i gcás timpiste. Ní bheidh an tsiúlóid seo oiriúnach ach do shiúlóirí a bhfuil taithí fairsinge acu cheana féin ar chúrsaí cnocadóireachta.

Cionn is go mbíonn na siúlóidí ag brath ar an aimsir cuirfear ar ceal iad i gcás na drochaimsire.

Ní féidir linn gealladh go ligfear daoine isteach don tuama pasáiste.


Booking is essential as places are limited.

Set on the summit of Slieve Gullion is the highest surviving passage tomb in Ireland.  It is known locally as ‘the Calliagh Berra’s House’.  Every year on the winter solstice the setting sun illuminates the chamber inside.  The Neolithic or New Stone Age monument dates to between 4000 B.C. and 2500 B.C., making it up to 6000 years old.  That could be 3000 years older than the Great Pyramid of Giza in Egypt and nearly 4000 years older than England’s Stonehenge!  Or as old as them anyway…

The tomb is aligned to the setting sun at the winter solstice.  It is breathtaking when the sun finally hits the back of the chamber and it is amazing just how bright it gets.  We will be taking four guided walks on the 19th, 20th, 21st and 22nd December.  The walk on the 21st December will be in Irish, led by Dermot Somers.

Please note that this is a winter hill walk so it is essential to wear appropriate clothing and sturdy footwear.  The path can be slippery when wet and there will be some waiting around in the cold.  As it is dusk when we descend torches are recommended, ideally head torches to keep your hands free for balance.  It is also recommend that you have experience of hill walking before attending this hike.

The walks are weather dependent and will be cancelled in extreme weather. You can check before leaving by calling Alison on Mobile: +44 (0) 77 3062 1215.  We can not guarantee entry into the Passage tomb.

Event Details

Winter Solstice Festival – Cairn Illumination Hike takes place on December 19, 2015 until December 22, 2015.
It starts at 14.30 and ends at 17.00.

Event Location

Slieve Gullion Forest Park
89 Drumintee Road
Killeavy
Co. Armagh
BT35 8SW

Meet at the top car park on the forest drive and be prepared to start walking at 3pm sharp.

Book online

Tickets for Saturday 19th December 2015 Tickets for Sunday 20th December 2015 Tickets for Monday 21st December 2015 Tickets for Tuesday 22nd December 2015
Lottery Funded
NIEA DoE N&M DC Biodiversity

Quick Contact

Ring of Gullion AONB
Crossmaglen Community Centre,
O’Fiaich Square,
Crossmaglen,
BT35 9AA.

Tel: +44 (0)330 137 4898

Email: info@ringofgullion.org

Visitor Servicing and Attractions: 0330 137 4046

Email: info@visitmournemountains.co.uk
for any visitor servicing questions.

Latest Tweets

Photo Galleries & Videos