Stay up to date with the Ring of Gullion

Sign up to ensure that you don't miss out on any Ring of Gullion news and events!

Book Event

Winter Solstice Festival– Cairn Hikes 2018

Winter Solstice Festival– Cairn Hikes 2018

English follows below.

Féile Ghrianstad an Gheimhridh – Siúlóid Treoraithe go Tí na Caillí Béarra 

Ní mór áit a chur in áirithe mar go mbíonn éileamh mór ar an tSiúlóid seo.

Is é an tuama pasáiste ar bharr Shliabh gCuillinn an ceann is airde in Éirinn. Tugtar Tí na Caillí Béarra air sna bólaí seo. Gach bliain le linn Ghrianstad an Gheimhridh, lasann solas luí na gréine an seomra taobh istigh den tuama pasáiste. Tógadh séadchomhartha na Clochaoise úire seo am éigin idir 4,000RC agus 2,500RC, timpeall is 6,000 bliain ó shin de réir dealraimh. Fágann sé sin go bhfuil sé 3,000 bliain níos sine ná an Phirimid Mhór i nGiza san Éigipt agus chóir a bheith 4,000 bliain níos aosta ná Stonehenge Shasana! Nó ar an chomhaois leo ar a laghad… 

Le linn Ghrianstad an Gheimhridh bíonn pasáiste cúng an tuama, sa charn theas, i líne dhíreach le conair na gréine. Is iontach an dóigh a shoilsíonn an ghrian an pasáiste féin agus cúl an tseomra ag luí na gréine. Beidh cúig chinn de shiúlóidí treoirithe go mullach Shliabh gCuillinn á n-eagrú againn ar 17ú, 18ú, 19ú, 20ú, agus 21ú Nollaig 2018. Beidh Cumann Cnocadóireachta Bhearna Uladh ag bainistiú na siúlóidí. Is é Seán Mac Diarmada a bheas ann Dé hAoine 21ú Nollaig 2018 chun siúlóid na Gaeilge ar Ghrianstad an Gheimhridh a threorú.

Tabhair faoi deara go mbeidh sé fíor-thábhachtach éadaí cuí agus buataisí láidre a chaitheamh amuigh ar fhairsinge an tsléibhe sa dúluachair. Is minic a bhíonn cosáin shléibhe sleamhain go leor agus iad fliuch báite agus thig leat a bheith cinnte go mbeidh fuireach fada feanntach romhainn fosta. Moltar tóirse a thabhairt leat cionn is go mbeidh muid ag teacht anuas le coineascar, tóirse cinn an rud is fóirsteanaí sa dóigh is go mbeidh an dá lámh saor agat i gcás timpiste. Ní bheidh an tsiúlóid seo oiriúnach ach do shiúlóirí a bhfuil taithí fairsinge acu cheana féin ar chúrsaí cnocadóireachta.

Cionn is go mbíonn na siúlóidí ag brath ar an aimsir cuirfear ar ceal iad i gcás na drochaimsire. Is féidir glaoch a chur ar Alison ar +44 (0)77 3062 1215 le seiceáil roimh ré. Ní féidir linn gealladh go ligfear daoine isteach don tuama pasáiste.

Tá na háiteanna uilig curtha in áirithe le haghaidh Siúlóid na Gaeilge ar 21ú Nollaig 2018. 

_________________________________________________________________________________

Winter Solstice Festival– Guided Walks to the Calliagh Berra’s House 

Booking is required as there is great demand for this Walk.

Set on the summit of Slieve Gullion is the highest surviving passage tomb in Ireland. It is known locally as ‘the Calliagh Berra’s House’. Every year on the winter solstice the setting sun illuminates the chamber inside. The Neolithic, or New Stone Age, monument dates to between 4000 BC and 2500 BC, making it up to 6000 years old. That could be 3000 years older than the Great Pyramid of Giza in Egypt and nearly 4000 years older than England’s Stonehenge! Or as old as them anyway…

The tomb is aligned to the setting sun at the winter solstice. It is breathtaking when the sun finally hits the back of the chamber and it is amazing just how bright it gets. We will be taking five guided walks on the 17th,18th, 19th, 20th, and 21st December 2018. The Gap o’ the North Hill Walking Club will be managing the walks. The walk on the 21st December 2018 will be in Irish, led by Seán Mac Diarmada. 

Please note that this is a winter hill walk so it is essential to wear appropriate clothing and sturdy footwear. The path can be slippery when wet and there will be some waiting around in the cold. As it is dusk when we descend, torches are recommended; ideally head torches to keep your hands free for balance. It is also recommended that you have experience of hill walking before attending this hike. 

The walks are weather dependent and will be cancelled in extreme weather. You can check before leaving by calling Alison on: +44 (0)77 3062 1215. We cannot guarantee entry into the Passage tomb.

The walk on the 21st December 2018 which is in Irish is now fully booked.

Event Details

Winter Solstice Festival– Cairn Hikes 2018 takes place on December 17, 2018 until December 21, 2018.
It starts at 2:45pm and ends at 5:30pm.

Event Location

Slieve Gullion Forest Park
89 Drumintee Road
Slieve Gullion
Meigh
Co. Armagh
BT35 8SW

Meet at the top car park on the forest drive and be prepared to start walking at 3pm sharp.

Book online

Lottery Funded
NIEA DoE N&M DC Biodiversity

Quick Contact

Ring of Gullion AONB
Crossmaglen Community Centre,
O’Fiaich Square,
Crossmaglen,
BT35 9AA.

Tel: +44 (0)28 3086 1949
Slieve Gullion Forest Park: +44 (0)28 3031 3170
Email: info@ringofgullion.org

Latest Tweets

Photo Galleries & Videos